Telekomunikacja - JavorNET Gdańsk

Telekomunikacja

centrale telefoniczne
telefonia IP
urządzenia telekomunikacyjne
pomoc przy wyborze i nadzór nad wdrażaniem łącz dostępowych do Internetu
wraz z urządzeniami do sieci LAN